Miljøpolicy og overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet

Malmen Pub AS – Narvikguten Pub har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Narvikguten Pub skal sertifiseres som Miljøfyrtårn i 2018 og beholde sertifiseringen hvert 3. år.

Dette gjøres gjennom:

På vei til å bli

  • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Narvikguten Pub.
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
  • å stille krav til alle leverandører om miljøsertifisering.
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
  • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Malmen Pub AS – Narvikguten Pub.