Historien

Narvikguten Pub er videreføring av Malmen Pub AS som var startet av Jan Hamnes i 1973 nede i Folkets Hus med inngang fra Kongens gate. Firmaet heter fortsatt Malmen Pub AS.

Tor Hamnes overtok driften etter Jan Hamnes død, og videreførte driften i den opprinnelige form. I 1995 ble leieavtalen med Folkets Hus ikke fornyet av utleier og bedriften måtte ut for å finne nye lokaler. Etter et lite opphold ble en seksjon av Dronningensgate 60 kjøpt og innredning startet. I 1996 åpnet Puben i nye lokaler men under nytt navn Narvikguten Pub. Under åpnings talen sa Tor Hamnes at han kunne garantere et «velsigna godt øl», da tenkte han på at øltankene stod plassert i den gamle kirkesalen til Metodistkirka.

I 1998 fant Tor Hamnes det var vanskelig å følge opp driften fra Oslo og valgte å selge Puben, det ble innledet forhandlinger med Millejordnes AS, og avtale om kjøp ble ferdigforhandlet og gjennomført samme år. Siden da har Puben utviklet seg med samme eiere til det den er i dag.


Siden starten har puben vært drevet som Puben på hjørnet. «Vår Pub» har ofte vært sagt av våre kunder. Dette har vært viktig for oss å bevare. Stemningen skal være inkluderende, vennskapelig og hyggelig. Hos oss er det ualminnelig høyt under taket, vi tåler de fleste historier. Her kan du være den er så lenge du oppfører deg ordentlig og ikke plager andre. Ellers kan du reise til …….

Velkommen til Narvikguten Pub – Den siste historien er ikke fortalt!